sužagsėti

sužagsėti
sužagsė́ti, sùžagsi, -ė́jo intr. NdŽ 1. trumpai žagsėti, žagtelėti: Garsiai sužagsė́jau 1. Sutąso, net sùžagsiu nuo kūrijimo Dglš. Kiek čia tos Lietuvos: sužagsė́si, kitame krašte atsilieps (juok.) Brš. 2. sučerkšti: Dar keletą kartų ji (šarka) sužagsi, nusilenkia lyg ir tau, bet ne tau, ne! I.Simon. \ žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; sužagsėti; užsižagsėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sužagsėti — vksm. Gar̃siai sùžagsiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išžagsėti — išžagsėti, ìšžagsi, ėjo intr. 1. Š, Ser kurį laiką žagsėti. 2. prk. ištarti (ppr. sunkiai): Aha … – išžagsėjo Malvina J.Balt. žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažagsėti — pažagsėti, pàžagsi, ėjo intr. NdŽ kiek žagsėti: Ana jį (ožį) stvėrė, apsikabino ir verkia, net pažagsėdama LTR(Pls). | refl. NdŽ: Kap užsikėliau, pasižagsėjau – kas mane paminėjo? TDrIV102(Vlk). žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisižagsėti — prisižagsėti, prisìžagsi, ėjo; Ser ilgai ir smarkiai žagsėti. žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; sužagsėti; užsižagsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susižvagsėti — susižvagsėti, susìžvagsi, ėjo sužagsėti: Karaliūčia kap susižvagsė[jo], i išlėkė žiedas iš burnos (ps.) Tvr. žvagsėti; susižvagsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužagčioti — intr. sužagsėti: Žagt – ka sužagčiojau iš pilvo galo Rdn. žagčioti; sužagčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužegsėti — sužegsėti, sùžegsi, ėjo NdŽ žr. sužagsėti 1: Sužegsėjau, duok vandens KzR. žegsėti; pažegsėti; sužegsėti; užsižegsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužegčioti — intr. NdŽ, Tl sužagsėti: Sužegčiojo, i skausmas pilvelė[je] praejo Kv. Jau vaikiai minavo[ja], – sužegčiojau (juok.) Krš. žegčioti; įsižegčioti; pažegčioti; sužegčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsižagsėti — užsižagsėti, užsìžagsi, ėjo 1. pradėti smarkiai žagsėti: Kai ažsìžagsi, tai sako, kad kas tavi mini Ml. Ažsižagsėjo ir nebepabaigė sakyt Ds. Jeigu žmogus sunkiai užsižagsi, tai sako, kad kas keikė LTR(Auk). 2. labai įsiverkti: Ažsiverkė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsižagsėti — įsižagsėti, įsìžagsi, ėjo Š; Ser imti smarkiai, vos atgaunant kvapą verkti: Mergaitės kad insiverkė, insižagsėjo Vrn. žagsėti; įsižagsėti; išžagsėti; pažagsėti; prisižagsėti; sužagsėti; užsižagsėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”